Co je VOŠISCharakter studia

Výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb byla zahájena experimentálně v roce 1992. V roce 1999 ukončila VOŠIS své aktivity v oblasti středního školství a věnuje se výhradně terciárnímu sektoru vzdělávání. Studijním programem pro denní studium vyšší odborné školy zůstává v současnosti obor informační management ve třech specializacích: podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.

Standardní délka denních programů je tři roky.

Studijní program využívá modulárního systému výuky, ve kterém je obsah učiva přeskupen do menšího počtu relativně samostatných celků. Takto vzniklým modulům jsou v závislosti na jejich náročnosti přiděleny kredity. Pro úspěšné zvládnutí období je nutné získat předem daný počet kreditů.

Kreditní systém hodnocení umožňuje individuální přístup k hodnocení studijních výsledků a diferencování studijní zátěže studenta v závislosti na jeho předchozí přípravě. Vytváří prostor pro rozložení povinností studenta do delšího časového úseku zejména v těch modulech, pro které nezískal předchozím studiem dostatečnou průpravu.

Samotná struktura učebního plánu je založena na předpokladu, že práce informačního specialisty vychází ze společného základu, jenž je vytvářen zejména v průběhu prvního roku studia. V dalších ročnících se studenti specializují na zvolenou tematiku a mohou vyjádřit svůj zájem výběrem volitelných předmětů a zpracováním absolventské práce v závěru studia.

Velmi důležitým modulem, který podtrhává praktický charakter studia, je odborná praxe, jež se realizuje ve firmách, muzeích a knihovnách v České republice. Velkou část studentů se daří umísťovat každoročně na praxi v zahraničních firmách.

Proto je pro studenty důležitá i znalost cizích jazyků. Výuka cizích jazyků tvoří významnou část profilu absolventa; ten je schopen světový jazyk při své práci aktivně využívat.

Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem hl.m. Prahy a na rozdíl od soukromých vyšších odborných škol vybírá pouze symbolické školné 1250,-Kč za jedno období.

Škola je zakládajícím členem Sdružení škol vyššího studia v České republice a v roce 1996 získala certifikát EVOS - značku vysoké kvality své práce, který je udělován nezávislou komisí na základě evaluačního řízení. Byla první školou, které bylo toto ohodnocení přiznáno.