Informace zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Název: Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy

Organizační struktura: odkaz

Kontaktní spojení: odkaz

Kontaktní adresa: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4

Úřední hodiny: sekretariát 8-16, studijní: odkaz

Telefonní čísla: odkaz

Číslo faxu: 241080312

Adresa internetové stránky: www.sks.cz

Další elektronické adresy: odkaz

Bankovní spojení: 2002360009/6000

IČ: 61384569

DIČ: CZ61384569

Dokumenty: Výroční zpráva, akreditovaný studijní program

Rozpočet: Rozpočet

Žádosti o informace: místo: studijní oddělení, sekretariát; způsob: telefonicky, mailem, písemně.

Pří jem žádostí a dalších podání:místo: studijní oddělení, sekretariát; způsob: telefonicky, mailem, písemně.

Opravné prostředky: sekretariát

Formuláře: nejsou předepsány

Popis postupů: odkaz

Předpisy: Školský zákon, Zákon o svobodném přístupu k informacím

Vydané právní předpisy: Studijní a zkušební řád

Sazebník úhrad za poskytování informací: do 15minut zdarma, každých dalších 15 minut 50,-Kč; kopie 2,-Kč za stranu A4

Výroční zpráva: Výroční zpráva